SKS VE ISO

SKS ve ISO

Kurumumuz, uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi ile “Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmektedir. “Hasta ve Çalışan Güvenliği” göz önünde tutularak, SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) ve ISO (International Organization for Standardization) kapsamında, yıllık olarak hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde eğitimler düzenlenmekte ve aşağıda yer alan komite toplantıları yapılmaktadır.

Akılcı İlaç Kullanımı Komitesi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi

El Hijyeni Komitesi

Enfeksiyon Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta Hakları Komitesi

Hizmet İçi Eğitim Komitesi

Kan Transfüzyonu Komitesi

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Temizlik Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Kurum içinde senede iki kez öz değerlendirme yapılıp, sistem gözden geçirilerek sürekli iyileştirme yapılmaktadır.

“Süreç ve toplam kalite yönetiminin” sistemli bir şekilde uygulandığı hastanemiz, “9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ve “14001:2004 Çevre Yönetimi Belgesi” ile belgelendirilmiştir.

Hasta Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm şartlarını esas kabul eden hastanemiz; tüm çalışanları için düzenlediği eğitimler ile hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedeflemektedir.