Kadıoğlu Hastanesi

(212) 211 3333
Randevu al
Nesilden Nesile Sağlıkla

Misyonumuz, Vizyonumuz, Kalite ve Çevre Politikamız

Misyonumuz

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

Vizyonumuz

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen çevreye duyarlı bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Kalite ve Çevre Politikamız

Bilimsel ve etik kurallar ışığında en doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi hizmetleri sunmak, Hizmetlerimizi tüm kadromuzla hasta haklarına saygılı, hasta güvenliğini koruyarak, hasta ve yakınlarına son derece özen göstererek sunmak,

Hasta memnuniyetini sürekli ölçerek, gerekli iyileştirmeler yapmak,

Kurum çalışanlarını sürekli eğitimlerle desteklemek, çalışan memnuniyetini ölçümlerle saptayarak onlara daha iyi çalışma ortamını hazırlamak,

Üretilen tüm hizmetlerde çevre ile ilgili mevzuatlara uymak,

Faaliyet sürecinde kurumdan kaynaklanan çevresel etkileri saptamak, varsa olumsuz etkileri ortadan kaldırmak,

Günlük iş sürecinde doğal kaynakların korunmasına azami özen göstermek, atıkları kontrol altında tutarak hava, su ve toprağın kirlenmesini uygun tekniklerle önlemek,

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak, bu yolla hizmet sunumunda performansımızı sürekli geliştirmektir.