Radyoloji

RADYOLOJİ

Bölümümüzde bulunan radyolojik tanı araçları yaygın olarak başvurulan cihazlar olup, hastaya herhangi bir ağrı veya rahatsızlık vermemekte ve risk taşımamaktadır.

Radyoloji bölümümüzde klasik (konvansiyonel) röntgen incelemeleri yapılmaktadır.

Röntgen tetkikleri dışında en çok başvurulan teşhis araçlarından biri de ultrasonografidir. Hastanemizde bulunan ultrason cihazımız renkli doppler olup, tüm batın, kalça, tiroid, testis, meme incelemeleri, ürolojik incelemeler gebelik ve jinekolojik incelemeler ile yumurtalama (ovülasyon) takibi ve tüm doppler incelemeleri yapılmaktadır.