Kadıoğlu Hastanesi

(212) 211 3333
Randevu al
Nesilden Nesile Sağlıkla

Şeker Hastalığı Tanısında Kullanılan Başlıca Testler Nelerdir?

Şeker hastalığı  (Diabetes mellitus ,DM) pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülin miktarında eksiklik (veya yokluk) ya da dokularda insüline duyarsızlık nedeni ile ortaya çıkan kan şekeri değerlerinin yükselmesi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Özellikle son yüzyılda insan davranışı ve yaşam stilindeki değişiklikler, beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi etkenler tüm dünyada şeker hastalığı sıklığında artışa yol açmıştır.

Şeker hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Çünkü şeker hastalığı  ilerleyen dönemlerde;  körlük, böbrek yetmezliği, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıklara yol açmaktadır.

Şeker hastalığının erken tanısında laboratuvar testlerinin önemi çok büyüktür. Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce yapılan bir takım testler ile çok erken dönemlerde teşhis edilebilmektedir.

Şeker hastalığı tanısında kullanılan başlıca testler ;

·         Açlık kan şeker düzeyi (AKŞ)

·         Tokluk kan şekeri (TKŞ)

·         Oral glukoz tolerans testi (OGTT) ; Şeker (glukoz) yüklemesi yapılarak belirli saatlerde kan şeker düzeyinin öiçülmesi

·         HbA1c (Glikolize hemoglobin düzeyi) ;  Son üç aydaki kan şekeri düzeyinin ortalaması hakkında bilgi verir.

Açlık Kan Şekeri Ölçümü;            Normalde8-10 saat açlık sonrası kan şeker  (glukoz) düzeyi ölçümü 70- 110 mg/dl arasında olmalıdır. Eğer AKŞ > 126 mg/dl olarak bulunmuşsa ikinci basamak test olarak OGTT yapılması uygundur.

Tokluk Kan Şekeri Ölçümü;        Genellikle normal bir kahvaltı sonrası ikinci saatte yapılan kan şekeri ölçümünün > 140 mg/dl olması şeker hastalığı yönünde uyarıcı olup OGTT yapılması uygundur.

Oral Glukoz Tolerans Testi OGTT; (şeker yükleme testi)

Bu test vücudun şekeri kullanma yeteneğini gösteren bir testtir.Şeker hastalığı, prediyabet (Gizli şeker), gebeliğe bağlı şeker hastalığının tanısını koymada önemlidir.

                Test 8-10 saat açlıktan sonra, sabah saatlerinde başlanarak yapılır. Öğleden sonra yapılırsa kan şeker düzeyleri daha yüksek çıkar. Belli ölçüde glukoz içeren çözelti içirildikten sonra 60.,120. Ve 180. Dakikalarda kan alınarak şeker ölçümleri yapılır.

120. Dakikada (2. Saatte) yapılan ölçümün > 200mg/dl çıkması şeker hastalığı (diabet) lehine yorumlanır.

120. Dakikada (2. Saatte) yapılan ölçümün  140-199 mg/dl arasında çıkması ise gizli şeker (prediyabet) olarak yorumlanır.

HbA1c;   Normal değer % 4-6 arasındadır.

<%6 kan şekeri düzeninin iyi seyrettiğini gösterir .

>%6 gizli şeker açısından takip edilmelidir.

6.5 ve üstü değerler ise şeker hastalığı olarak kabul edilir.

Son güncellenme tarihi:2015-06-05

Son Eklenen Makaleler