Kadıoğlu Hastanesi

(212) 211 3333
Randevu al
Tanfer Sağlık Grubu

Bel Fıtığı Nedir?

İskelet sistemimizi birleştiren vücudu taşıyan en önemli bölüm şüphesiz omurgamızdır. Kafa tabanından başlar, koksiks adını verdiğimiz yerde sonlanır. Omurgamız omur adını verdiğimiz kemiklerden oluşur, omurlar arası mesafeler disk adını verdiğimiz kıkırdak bir yapı ile doldurulmuştur. Bu yapı omurganın esnekliğini sağlayan bir yastık gibidir. Dış kısmı sert kapsül, içi daha yumuşak olan bu yapı bazı durumlarda zarar görür ve kapsül yırtılır. İçindeki yumuşak kısım dışarıya taşma gösterir veya kısmen dışarı çıkar, bu duruma disk hernisi diyoruz. Belde olduğunda lomber disk hernisi (bel fıtığı), boyunda olursa ise servikal disk hernisi (boyun fıtığı) diyoruz.

Boyun ve bel fıtığında problem, bu çıkan parçanın ya da kabarıklığın sıkıştırdığı sinir ya da omuriliğin baskı altında kalmasına bağlıdır ve buna uygun klinik belirtiler verir.

Şekil 1: a) Normal anatomik yapı b) Omurilik baskısı yapan disk kabarıklığı c) Diskin kanal içine yırtıktan çıkması

Şekil 2: Disk hernisinin kanal içine taşarak omurilik ve sinir köküne baskı yapması 

Şekil 3: Lomber disk hernisi MR kesiti


Bel fıtığında bulgular:

 • Ağrı
 • His kusuru
 • Refleks kaybı
 • Kuvvet kaybı
 • Sifinkter kusuru

başlıkları altında toplanabilir. Ağrı ilk belirti olup hastalığın tanısı açısından yol göstericidir ve erken teşhis açısından da önemlidir. His kusuru sıkışan sinirin yeri ve sıkışıklığın şekline göre bazen hasta tarafından bilinir, bazen de muayenede fark edilir.

Refleks kusuru ya da kaybı muayenede fark edilir. Kuvvet kaybı bazen hasta tarafından fark edilir, bazen de hasta muayenede öğrenir.
Sfinkter kusuru daha çok hasta hikayesinden anlaşılır ve muayene ile kesinleşirBoyun fıtığında bulgular

 • Ağrı
 • His kusuru
 • Refleks kaybı
 • Kuvvet kaybı
 • Omurilik basısına ait bulgular

şeklinde özetlenebilir.

Tanı Yöntemleri

Her hastalıkta olduğu gibi doktora müracaat ilk adımdır. Doktor muayenesine göre ileri tanı yöntemleri kullanılarak tanı kolayca konulur.

Tedavi

Hastada majör kriter dediğimiz kuvvet kaybı, sfkinkter kusuru (idrar ve gaita kontrolünün kaybı) yoksa ilk tercih ilaç ve istirahat tedavisidir. Hastaların çoğu bu tedaviden yarar görür. Bazen hastaların bir kısmı için operasyon gerekebilir. Hastalara en uygun cerrahi yönteme doktoru karar verir ve sonuçlar eğer karar yerinde ise yüz güldürücüdür.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

 • Klasik cerrahi
 • Perkütan diskektomi
 • Perkütan lazer diskektomi
 • Perkütan aspiratif diskektomi
 • Mikro diskektomi
 • Özel durumlarda kullanılan protezler ve stabilizasyon yöntemleri

Sonuç Olarak

 • Bel fıtığı tanısını mutlaka doktor koymalıdır.
 • Majör kriterler yoksa tıbbi tedavi denenmelidir.
 • Cerrahi tedavi zorunlu haller dışında önerilmez.
 • Cerrahi tedavi kararı doğru ise sonuç yüz güldürücüdür.
 • Cerrahi tedavi şekli her hasta için doktoru tarafından belirlenir.
 • Bu tedaviler birinci basamak hekimlikten itibaren yapılabilir.
 • Cerrahi tedavi, nöroşirurji bölümü olan tüm hastanelerde yapılabilir.

Son güncellenme tarihi:2011-09-01

Son Eklenen Makaleler