Kardiyoloji

KARDİYOLOJİ
Kardiyoloji bölümümüzde, non-invaziv kardiyolojik hastalıkların  tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

HASTANEMİZDE TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN KARDİYOLOJİ HASTALIKLARINDAN BAZILARI
-Hipertansiyon
-Hiperkolesterolemi
-Metabolik sendrom
-Koroner arter hastalıkları
-Kalp kapak hastalıkları
-Kalp ritim bozuklukları
-Kalp yetersizlikleri