Kadıoğlu Hastanesi

(212) 211 3333
Randevu al
Tanfer Sağlık Grubu

Radyoloji

Radyoloji Bölümümüzde; tanı araçlarımız, yaygın olarak başvurulan cihazlar olup, hastaya herhangi bir ağrı veya rahatsızlık vermemekte ve risk taşımamaktadır. 

Hastanemizde klasik (konvansiyonel) röntgen incelemeleri yapılmaktadır. 

Röntgen tetkikleri dışında en çok başvurulan teşhis araçlarından biri de ultrasonografidir. Hastanemizde, ultrason cihazımız renkli doppler olup; tüm batın, kalça, tiroid, testis, meme, ürolojik, gebelik ve jinekolojik ile yumurtalama (ovülasyon) takibine yönelik incelemeler ile birlikte diğer doppler tetkikleri yapılmaktadır.